Member Subscription Plan

simpleR

Sistem Customer Relationship
  • simple Reward
  • simple Relationship
  • simple Repeat Order
Popular

Untuk menggunakan simpleR. Anda perlu tentukan customer ID sama ada email atau phone.

Jika anda memilih phone customer sebagai ID Customer, maka setiap kali ingin tambah point, ruangan nombor phone adalah wajib. 

Dan jika anda memilih email customer sebagai ID Customer, maka ruangan email adalah wajib.

Anda hanya boleh pilih salah satu Customer ID sahaja. Selepas anda membuat pilihan, anda tidak boleh ubah kepada yang lain.